معرفي شركت
شركت روغنهاي گياهي اصيل رزا (رايحه زندگي انسانها) با هدف خدمت به تمام آحاد مردم و تامين روغن صد در صد طبيعي خانواده ها تاسيس گرديد. تمام ماشين آلات خطوط استحصال روغن به شيوه سرد با رعايت تمام استانداردهاي بين المللي و بهداشتي به وظايف خود مشغولند. اين توليدات با درجه خوراكي و دارويي تهيه ، فيلر و بسته بندي مي شوند. دانه هاي روغني اوليه با بهترين كيفيت تهيه ، بوجاري و سپس با هدايت به ورودي دستگاههاي وابسته عمليات استيصال شروع و در محيط مناسب تصفيه و پس از كنترل كيفيت به واحد بسته بندي ارسال شده تا جهت ارسال به مشتريان گرامي آماده شود. مديران شركت بر اين باورند كه انتهاي خط توليد محصولات در منزل مصرف كننده ميباشد. اميدواريم خدمت مذكور مورد پذيرش بندگان خدا و ذات اقدس احديت قرار گيرد.